Sự Kiện Quà Tiêu Phí Ngày Siêu Giá Trị

Vị Trí: Trang Chủ > Tin Tức >
Ngày đăng: 15:01 21/03/2020

 Quà Tiêu Phí Ngày Siêu Giá Trị

 Thời Gian: 07 ra mắt server mới

 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện , các Nhà Huấn Luyện có thể dùng Kim Cương để mua các hộp quà Siêu Giá Trị ngẫu nhiên