Sự Kiện Nạp Mỗi Ngày

Vị Trí: Trang Chủ > Tin Tức >
Ngày đăng: 14:52 21/03/2020

 Nạp Mỗi Ngày

Thời Gian : 07 ngày ra mắt máy chủ mới

 

Nội Dung :Trong thời gian diễn ra Sự Kiện các Nhà Huấn Luyện chỉ cần nạp đạt mốc quy định có thể nhận nhiều phần thưởng giá trị cao