Sự Kiện Nạp Lần Đầu

Vị Trí: Trang Chủ > Tin Tức >
Ngày đăng: 20:03 20/03/2020

 Sự Kiện Nạp Lần Đầu

 

 Nạp Lần Đầu Sơ Cấp

 

Thời Gian : Vĩnh Viễn

 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện các Nhà Huấn Luyện nạp bất kỳ có thể nhận được phần thưởng

 

 

 Nạp Lần Đầu Trung Cấp

 

Thời Gian : Vĩnh Viễn

 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện các Nhà Huấn Luyện nạp 2.000 Kim Cương có thể nhận được Pokemon Huyền Thoại

 

 

 Nạp Lần Đầu Cao Cấp

 

Thời Gian : Vĩnh Viễn

 

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện các Nhà Huấn Luyện nạp 5.000 Kim Cương có thể nhận được Pokemon Pseudo Legendary Dragonnite