Sự Kiện Huyền Thoại Xuất Hiện Nhận Pokemon Huyền Thoại Rayquaza

Vị Trí: Trang Chủ > Tin Tức >
Ngày đăng: 13:13 21/03/2020

 Huyền Thoại Xuất Hiện

 

Thời Gian : Vĩnh Viễn

 

Nội Dung  : Trong thời gian diễn ra Sự Kiện chỉ cần nạp 1000 Kim Cương sẽ nhận được Pokemon Huyền Thoại Rayquaza cùng 1000 Kim Cương