Mừng Đại Lễ 30.04 - 01.05 Ưu Đãi Nạp Thẻ

Vị Trí: Trang Chủ > Tin Tức >
Ngày đăng: 18:23 29/04/2020

Mừng Đại Lễ 30.04-01.05

Lần I Thời gian: duy nhất ngày 30.04.2020

Áp dụng: tất cả server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trainer nạp đủ 300.000 Cxu sẽ nhận được quà hấp dẫn

Phần Thưởng:

 

 

Lần II Thời gian: duy nhất ngày 01.05.2020

Áp dụng: tất cả server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trainer nạp đủ 300.000 Cxu sẽ nhận được quà hấp dẫn

Phần Thưởng:

 

 

Luu Ý: Phần thưởng Ưu Đãi sau khi chuyển đủ cxu sẽ nhận được quà ở Rương Website, các Trainner vào Rương Website chuyển quà vào game !