ĐUA TOP - NHẬN NGAY POKEMON LENGENDARY

Vị Trí: Trang Chủ > Tin Tức >
Ngày đăng: 13:07 05/04/2020

 Thời gian:
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7: Kết thúc hết ngày 10/04
S8: Ngày 06/04 đến hết ngày 12/04
S9: Ngày 08/04 đến hết ngày 14/04

Nội Dung: sau khi kết thúc thời gian diễn ra sự kiện, các Trainer trong top 10 Lực Chiến và Level sẽ nhận được Quà hấp dẫn có cơ hội sở hữu Pokemon Huyền Thoại

--------------------------------------------------------

TOP LỰC CHIẾN
Top1: 200 Mảnh Mewtwo + 100 Đá Siêu Tiến Hóa + 5 Túi Rèn Luyện Cao
Top2: 200 Mảnh Mega Lapras + 80 Đá Siêu Tiến Hóa + 4 Túi Rèn Luyện Cao
Top3: 200 Mảnh Crystal - Steelix + 60 Đá Siêu Tiến Hóa + 3 Túi Rèn Luyện Cao
Top 4-10: 120 Mảnh Ampharos + 30 Đá Siêu Tiến Hóa + 2 Túi Rèn Luyện Cao

 


TOP LEVEL
Top1: 1000 Kim Cương + 1 Túi Trang Bị Đỏ Lv6.Health + 5 Túi Rèn Luyện Cao
Top2: 800 Kim Cương + 1 Túi Trang Bị Đỏ Lv6.Health + 4 Túi Rèn Luyện Cao
Top3: 600 Kim Cương + 1 Túi Trang Bị Đỏ Lv6.Health + 3 Túi Rèn Luyện Cao
Top 4-10: 400 Kim Cương + 1 Túi Trang Bị Đỏ Lv5.Health + 2 Túi Rèn Luyện Cao

 

 

Lưu Ý: Sau khi sự kiện kết thúc, BQT sẽ phát quà vào Rương website, các Trainer vui lòng vào rương website để chuyển quà vào game !